On Yer Bike

Sun 3rd July 2016 at 09.00 - 15.00

14th Annual 'On Yer Bike' cycling event for families, club cyclists and everyone else.

On Yer Bike Sunday 3 July 2016 Welcome to the 14th annual Anglesey On Yer Bike event organised by the Rotary Clubs of Holyhead and Llangefni. Funds raised this year go equally to The British Heart Foundation and Rotary Supported Good Causes on Anglesey. This is a fun event designed to encourage riders to get on their bikes and into the beautiful Anglesey countryside either as individuals, groups of friends or like minded cyclists. The event takes place mainly on the minor roads in rural Anglesey and three routes are marked out with directional finger posts and 4 checkpoints to monitor riders progress. The short family route along Lon Las Cefni is 14 miles, the middle route is 26 miles and the longest route is 52 miles. The 50 mile ride is named as 'Reid Rens or Rens Ride' in memory of Reynold Thomas, a regular cyclist in the event since its inception, who sadly died in July 2011. All the rides start and finish at the Llangefni Rugby Club and all riders have to enter and check in there before starting and again on their return. The start time is 0900 onwards and all riders are expected to have finished the rides by 1500. Full details of the routes are given to all riders when they check in. REGISTRATION IS NOW OPEN! Electronic on-line registration is available through British Cycling. Link - https://www.britishcycling.org.uk/events/details/148995/On-Yer-Bike-(incorporating-Ren-s-Ride) Alternatively you can enter by post by downloading a registration form. Link - http://www.rotary-ribi.org/upimages/clubfiles/1113/On%20Yer%20Bike%202016%20Entry%20Form.doc Advance registration benefits from a discounted entrance fee. Alternatively, you can register on the day at the Llangefni Rugby Club. For further details, please contact Robin Phillips by telephone (01248 364721) or by email tho91154@gmail.com AR DY FEIC Dydd Sul 3ydd Gorffenaf, 2016 Digwyddiad ac achlysur hwyliog yw hwn, a'r gobaith yw cael beicwyr i drafaelio o gwmpas ein Hynys brydferth yntau fel unigolion, neu dimau, neu deuluoedd. Mae'r digwyddiad yn cymryd lle, mwy neu lai, ar hyd lonydd bach, distaw, yr Ynys. Mae 3 gwahanol ffordd wedi ei threfnu, a'i nodi, gydag arwyddion wedi eu gosod ar hyd y ffordd a 4 pwynt monitro penodedig er mwyn sicrhau diogelwch a llofnodi ffurflen pob ymgeisydd. Mae 3 wahanol ffordd ar gael, sef un byr i deuluoedd ar Lon Las Cefni o 14 o filltiroedd, un 26 o filltiroedd, ac un hir o 52 milltir. Mae'r un hir wedi ei enwi 'Reid Rens' er cof annwyl am y beiciwr Reynold Thomas, a fu farw yn sydyn wrth deithio'r daith 50 milltir yn 2011. Mae'r tair ffordd yn dechrau, a diweddu yng Nghlwb Rygbi Llangefni. Dis gwylir i bob ymgeisydd gyflwyno, a chofrestru, ei hun i Ddesg y Swyddogion cyn dechrau, ac ar darfod. Mae'r diwrnod yn dechrau am 9:00 ac wedyn drwy'r dydd tan 11:00. Disgwylir darfod erbyn 3 y.p. os gwelwch yn dda. Bydd manylion, mapiau a.y.b. yn cael eu dosbarthu i bob beiciwr wrth iddo, neu iddi, gofrestru. MAE'R COFRESTR YN NAWR AGORED! Gallwch cofrestri ar-lein trwy wefan Seiclo Cymru. Cliciwch yma i ymuno trwy eu wefan. Neu, gallwch ymuno drwy'r post trwy clicio yma i gael ffurflen cofrestri. Mae disgownt ar gael trwy cofrestri ymlaenllaw neu gallwch cofrestri ar y diwrnod yng Nghlwb Rygbi Llangefni. Am fwy o manylion, cysylltwch gyda Robin Phillips unai ar y teleffon (01248 364721) neu ebost tho91154@gmail.com