The Club Team 2018-2019

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 Past presidents

President (1st Jul 2018 - 28th Feb 2019)

 Robinson Little PHF  
Rtn.  Little

President (1st Mar 2019 - 30th Jun 2019)

 Alan Sucksmith PHF  
Rtn.  Sucksmith

Secretary

 Donald Cooper PHF  
Rtn.  Cooper

Treasurer

 Alan Sucksmith PHF  
Rtn.  Sucksmith

Immediate Past President

 Leonard Baseley MPHF  
Rtn.  Baseley

President Elect

 Derek Williamson  
Rtn.  Williamson

Community

 Sydney James MPHF  
Rtn.  James

International

 Robin Swindells PHF  
Rtn.  Swindells

Rotary Foundation

 Robinson Little PHF  
Rtn.  Little

Youth Service

 Leonard Baseley MPHF  
Rtn.  Baseley

Sports

 Derek Williamson  
Rtn.  Williamson

Attendance

 Alan Sucksmith PHF  
Rtn.  Sucksmith

Speaker Secretary

 Sydney James MPHF  
Rtn.  James

Safeguarding

 Donald Cooper PHF  
Rtn.  Cooper

Health and Safety

 Donald Cooper PHF  
Rtn.  Cooper

District Council Rep.

 Leonard Baseley MPHF  
Rtn.  Baseley